Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img XVI DOROCZNA KONFERENCJA PODATKOWA - PODATKI 2020 (16 godzin)

XVI DOROCZNA KONFERENCJA PODATKOWA - PODATKI 2020 (16 godzin)

Miasto:
Warszawa
Data rozpoczęcia:
2020-01-28
Typ:
konferencja
Tryb:
wtorek
Opłata:
1590,- zł od osoby,
zapisz się

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Miejsce: Warszawa, Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65

Termin: 28 - 29 stycznia 2020 r.

Koszt uczestnictwa w konferencji:

 • jednej osoby 1590 zł + 23% VAT
 • dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w wykładach, materiały konferencyjne, obiady, przerwy kawowe oraz bilet do teatru.

Prowadzący:

Lech JANICKI – prawnik, specjalista ds. podatków

Marcin GÓRSKI – adwokat, doradca podatkowy

Małgorzata MAZURKIEWICZ – biegły rewident

mec. Hubert GRZYB – doradca podatkowy

Karolina GIERSZEWSKA – doradca podatkowy

Piotr KĘPISTY – doradca podatkowy

PROGRAM KONFERENCJI:

28 stycznia 2020 r. - Podatek CIT i PIT

Rozliczanie i dokumentowanie usług niematerialnych na gruncie ustawy o CIT.

 1. Czym są usługi niematerialne i jak należy dokumentować ich wykonanie.

 2. Limitacja kosztów usług niematerialnych nabytych od podmiotów powiązanych w ustawie o CIT.

 3. Usługi niematerialne w podatku u źródła (WHT).

 4. Reklama i reprezentacja w najnowszym orzecznictwie podatkowym.

Najnowsze orzecznictwo prawno-podatkowe i jego wpływ na rozliczenie podatku CIT za 2019 r.

 1. Płatności gotówkowe i bezgotówkowe a korekta kosztów podatkowych.

 2. Remonty i ulepszenia w kosztach podatkowych.

 3. Wydatki na imprezy firmowe, szkolenia produktowe, jubileusze w świetle interpretacji Dyrektora KIS.

Prowadzenie: Lech JANICKI – prawnik, specjalista ds. podatków

Terminy płatności w obrocie gospodarczym oraz ulga na złe długi.

 1. Zakres podmiotowy zastosowania ustawy.

 2. Status podmiotu, a termin płatności.

 3. Termin płatności w przypadku, jeżeli dłużnikiem jest podmiot prywatny.

 4. Termin płatności w przypadku, jeżeli dłużnikiem jest podmiot publiczny.

 5. Raportowanie o terminach płatności.

 6. Ulga na złe długi w rozliczeniu rocznym.

 7. Ulga na złe długi w rozliczeniu miesięcznym.

 8. Kiedy korekta dochodu?

 9. Kiedy korekta straty?

 10. Jak postępować w przypadku kosztów bezpośrednio związanych z przychodem?

 11. Wymagania formalne.

Prowadzenie: Marcin GÓRSKI – adwokat, doradca podatkowy

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 i 2020.

 1. Skala podatkowa w roku 2019 i 2020 – zasady określania dochodów i poboru zaliczek ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych.

 2. Zwolnienie z opodatkowania osób poniżej 26. roku życia – interpretacje, praktyka.

 3. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w kontekście przepisów o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

 4. Przychody z nieodpłatnych świadczeń - przegląd interpretacji i orzecznictwa.

Prowadzenie: Małgorzata MAZURKIEWICZ – biegły rewident

Po zakończeniu pierwszego dnia konferencji (28.01.2020 r.) zapraszamy Państwa do teatru Komedia na spektakl pt. „Seks, miłość i podatki”.  

29 stycznia 2020 r. - PODATEK VAT

Pakiet Qiuck Fixes – 1 stycznia 2020 r. – zmiany w obrocie międzynarodowym.

 1. Nowe warunki zastosowania stawki 0% z tytułu WDT.

  • Zmiana definicji WDT.

  • Informacja podsumowująca, jako warunek stawki 0%.

 2. Dokumentowanie wywozu towarów do UE po 1 stycznia 2020 r.

  • Jakie dowody należy zebrać? Przykłady.

  • Jak dużą ochronę daje nowy katalog dokumentów?

  • Dokumentowanie wywozu na starych zasadach po 1 stycznia 2020 r.

 3. Magazyn konsygnacyjny typu call-off stock.

  • Unifikacja zasad dla całej Unii Europejskiej.

  • Zasady wysyłania towarów do magazynu w UE.

  • Nowe warunki dla zachowania stawki 0%.

  • Warunki prowadzenia magazynu konsygnacyjnego w Polsce od 1 stycznia 2020 r.

 4. Zmiany w transakcjach łańcuchowych.

 5. Pakiet Quick Fixes w wyjaśnieniach Komisji Europejskiej.

  • Co w przypadku kiedy firma nie posiada dokumentów z nowego unijnego katalogu?

  • Jakie uchybienia będą akceptowalne przez urzędy skarbowe?

Prowadzenie: mec. Hubert GRZYB – doradca podatkowy

Biała lista i mechanizm podzielonej płatności.

 1. Wykaz podatników VAT oraz firm wykreślonych z VAT.

 2. Sankcja kosztowa od 1 stycznia 2020 r.

 3. Jak rozumieć „15.000 zł” i pojęcie „transakcji” na potrzeby białej listy?

 4. Solidarna odpowiedzialność w VAT za zaległość dostawcy.

 5. Biała lista a zachowanie należytej staranności.

 6. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

 7. Zaliczki, kompensaty, przelewy zbiorcze a MPP.

 8. Jak rozumieć „15.000 zł” i pojęcie „transakcji” na potrzeby MPP?

 9. Solidarna odpowiedzialność w VAT za błędy w MPP.

 10. Sankcje MPP oraz sposoby wyłączenia sankcji.

Prowadzenie: Karolina GIERSZEWSKA – doradca podatkowy

JPK_VAT, faktura do paragonu i inne obowiązki sprawozdawcze.

 1. Nowy plik JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 r.

 2. Połączenie deklaracji VAT i JPK.

 3. Jakie nowe informacje będą posiadać urzędy skarbowe?

 4. Sankcje za błędy w JPK_VAT.

 5. Faktura do paragonu na firmę - nowe zasady od 1 stycznia 2020 r.

 6. Kasy fiskalne on-line.

 7. Matryca stawek VAT.

 8. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).

Prowadzenie: Piotr KĘPISTY – doradca podatkowy

 

PATRONAT HONOROWY:

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel.:  22-629-00-66, 22-629-62-85
fax: 22-521-32-95
e-mail: szkolenia@instytut.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@instytut.skwp.pl

© 2020 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO