Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img XV DOROCZNA KONFERENCJA RACHUNKOWOŚCI (24 godziny)

XV DOROCZNA KONFERENCJA RACHUNKOWOŚCI (24 godziny)

Miasto:
Mikołajki
Data rozpoczęcia:
2019-11-17
Typ:
konferencja
Tryb:
w tygodniu
Opłata:
3550,- zł od osoby,
zapisz się

Informacje organizacyjne:

Miejsce: Hotel Mikołajki***** Aleja Spacerowa 11, Ptasia Wyspa, Mikołajki

Termin: 17-20 listopada 2019 r

 

Koszt uczestnictwa w konferencji:

Cena konferencji przy zgłoszeniu min. 3 osób i dla uczestników poprzednich konferencji

3200 PLN+23% VAT

Cena konferencji przy zgłoszeniu do 18 października 2019 r.

3250 PLN+23% VAT

Cena konferencji  

3550 PLN+23% VAT

Cena obejmuje: udział w wykładach, komplet materiałów konferencyjnych, wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących oraz zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych za dopłatą 360 zł/3 doby). Zakwaterowanie w dn. 17 listopada br. od godz. 16.00, wyjazd uczestników w dn. 20 listopada br. po obiedzie. Istnieje możliwość pobytu osoby towarzyszącej za dopłatą. Podczas pobytu w hotelu uczestnicy mogą bezpłatnie korzystać ze strefy basenowej i Świata Saun. Szczegółowe informacje o hotelu znajdziecie Państwo na stronie www.hotelmikolajki.pl

 

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie konferencji oraz prawo do odwołania konferencji
z przyczyn od siebie niezależnych i w przypadku małego zainteresowania terminem.

 

Prowadzący:

Małgorzata CZUPRYŃSKA – biegły rewident

Małgorzata MAZURKIEWICZ – biegły rewident

Monika KACZOREK – biegły rewident, doradca podatkowy, partner w spółce audytorsko-doradczej „MAZARS”

Hubert GRZYB – adwokat, doradca podatkowy

Karolina GIERSZEWSKA - doradca podatkowy

Marcin GÓRSKI – doradca podatkowy

Lech JANICKI - prawnik, specjalista z zakresu prawa podatkowego

 

Opłaty za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto

PKO BP S.A. XV O/Centrum W-wa

65 1020 1156 0000 7902 0007 5523

 

Program konferencji:

18 listopada 2019 r.

Zmiany ustawy o rachunkowości w 2019 r., w tym dotyczące:

 1. Wprowadzenia uproszczeń dla określonej grupy jednostek, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, a także stosowania amortyzacji podatkowej.
 2. Zmiany zasad uznawania jednostek za mikro i małe.
 3. Rozszerzenia zakresu jednostek uprawnionych do stosowania uproszczeń dotyczących ewidencji leasingu, zwolnienia z ustalania podatku odroczonego, zwolnienia ze stosowania przepisów dotyczących instrumentów finansowych oraz stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu.
 4. Przechowywania sprawozdań finansowych.

Prowadzenie: Małgorzata CZUPRYŃSKA – biegły rewident

Aspekty podatkowe i bilansowe związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019 z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, najnowszego orzecznictwa oraz interpretacji:

 1. Polityka rachunkowości – sposób prowadzenia ksiąg umożliwiający prawidłowe zarządzanie finansami i rozliczenia podatkowe:
  • podatków dochodowych, w szczególności CIT po zmianach w roku 2019,
  • VAT po wprowadzeniu obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
  • płatnościami po wprowadzeniu tzw. „białej listy”,
  • VAT – weryfikacja poprawności rozliczeń, uzgodnienie plików JPK-VAT z  zapisami w księgach – zagadnienia praktyczne.
 2. Inwentaryzacja – rachunkowe i podatkowe skutki rozliczenia inwentaryzacji.
 3. Dzień sporządzenia e-sprawozdania finansowego – data istotna dla rozliczenia wyniku finansowego i podatkowego.
 4. Ujmowanie w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych dotyczących roku obrotowego, w szczególności tych, o których jednostka uzyskuje informacje po dniu bilansowym.
 5. Przygotowanie ksiąg do zmian w przepisach podatkowych i bilansowych w roku 2020.

Prowadzenie: Małgorzata MAZURKIEWICZ – biegły rewident

Sprawozdawczość elektroniczna i współpraca z biegłym rewidentem:

 1. Wymogi sprawozdawczości elektronicznej.
 2. Najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości – doświadczenia roku 2018.
 3. Współpraca z biegłym rewidentem w świetle ustawy o biegłych rewidentach i standardów badania.

Prowadzenie: Monika KACZOREK – biegły rewident, doradca podatkowy, partner w spółce audytorsko-doradczej „MAZARS”

19 listopada 2019 r.

Zmiany VAT w obrocie międzynarodowym:

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
  • Nowe warunki wymagane dla zastosowania stawki 0% przy WDT.
  • Skutki braku lub błędów w informacji podsumowującej VAT-UE.
  • Nowe możliwości dokumentowania przemieszczenia towarów.
 2. Istotna zmiana zasad korzystania z magazynów konsygnacyjnych.
 3. Zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych.
 4. Zmiany w imporcie towarów.

Prowadzenie: mec. Hubert GRZYB – doradca podatkowy

Zmiany VAT związane z płatnościami:

 1. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP):
  • Które towary i usługi objęte zostały obowiązkiem zapłaty MPP?
  • Obowiązki wystawiającego fakturę.
  • Solidarna odpowiedzialność nabywcy.
  • Ograniczenie możliwości rozliczenia kwartalnego.
  • Sankcje za naruszenie przepisów.
 2. Biała lista VAT:
  • Weryfikacja białej listy a należyta staranność.
  • Kto widnieje, a kto nie widnieje na liście (w tym problematyka podatników zwolnionych z VAT oraz podatników zagranicznych)?
  • Na który dzień należy weryfikować białą listę?
  • Zapłata na wirtualne konta (masowe płatności).
  • Faktura od dostawcy korzystającego z rachunku prywatnego.

Prowadzenie: Karolina GIERSZEWSKA – doradca podatkowy

Zmiany VAT związane z dokumentowaniem transakcji i sprawozdawczością:

 1. Nowy JPK_VAT:
  • Skutki likwidacji dotychczasowej formy deklaracji VAT-7/VAT-7K.
  • Nowy, bardziej szczegółowy  sposób prezentacji danych w rejestrze VAT.
  • Sankcje za błędy w ewidencji.
  • Przepisy przejściowe.
 2. Faktura do paragonu:
  • Faktura do paragonu „na firmę”.
  • Faktura do paragonu na konsumenta (osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej).
 3. Matryca stawek VAT:
  • Zmiana klasyfikacji statystycznej dla towarów (z PKWiU na Nomenklaturę Scaloną CN).
  • Zmiana klasyfikacji statystycznej dla usług (z PKWiU 2008 na PKWiU 2015).
  • Wpływ zmian na stawki VAT stosowane na fakturach.
  • Wiążąca informacja stawkowa (WIS).
  • Przepisy przejściowe.

Prowadzenie: mec. Marcin GÓRSKI – doradca podatkowy

20 listopada 2019 r.

Wybrane zmiany w CIT 2019/2020:

 1. Biała lista podatników VAT i jej wpływ na rozliczanie kosztów uzyskania przychodów.
 2. Samochód osobowy „w firmie” w 2019 r. w świetle interpretacji Dyrektora KIS wydanych w II i III kwartale 2019 r.
  • Kontrowersyjne interpretacje Dyrektora KIS dotyczące przepisów samochodowych.
  • 100%, 75% lub 20% kosztów eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodów – problemy praktyczne.
  • „Kilometrówka” po zmianach w 2019 r.
  • Rozliczenie w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych
  • od nabytych samochodów oraz opłat ponoszonych z związku z umowami leasingu – ograniczenia i limity, problemy praktyczne.
  • Ryzyka związane ze zmianami umów leasingu zawartych przed 2019 r.
  • Auto osobowe „na przełomie roku” – stosowanie nowych regulacji
  • do samochodów nabytych lub leasingowanych przez 2019 r.
  • Skutki podatkowe sprzedaży pojazdów wykupionych z leasingu.
  • Praktyczne przykłady rozliczeń kosztów samochodów osobowych w 2019 r. z uwzględnieniem różnorodności umów dostępnych na rynku (leasingi, wynajem krótko- i długoterminowy, umowy mieszane, „smart-leasing”, itp.)
  • Podróże służbowe po „zmianach samochodowych” – praktyczne przykłady.
 3. Rewolucja w „podatku u źródła” – zapłata podatku i oczekiwanie na jego zwrot
 4. w ciągu 6 miesięcy – przygotowanie się do nowej procedury przesuniętej z 1 lipca 2019 r. na 1 stycznia 2020 r.
  • Kopie certyfikatów rezydencji przy płatnościach do 10.000 zł – ułatwienie dla mniejszych przedsiębiorców dokonujących okazjonalnie zakupów
  • od podmiotów z innych krajów.
  • Nowe zasady weryfikowania firm zagranicznych.
  • Zupełnie nowa procedura potrącania podatku u źródła przy płatnościach przekraczających 2 miliony zł., w tym min. składanie wielokrotnych oświadczeń do organu podatkowego w trakcie roku.
  • Sankcyjny 10% podatek u źródła dla płatników nie weryfikujących odpowiednio zagranicznych podatników.

Prowadzenie: Lech JANICKI – doradca podatkowy

 

PATRONAT HONOROWY

WSPÓŁPRACA

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel.:  22-629-00-66, 22-629-62-85
fax: 22-521-32-95
e-mail: szkolenia@instytut.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@instytut.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO